ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2023. december 20.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Csima Richárdné e.v. által üzemeltetett www.vintagedekoracio.com internetes áruházban történő vásárlás feltételeit tartalmazzák.

 

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Szolgáltató neve: Csima Richárdné e.v.

Székhely: 7900 Szigetvár, Radován tér 4., 1 em. 5 ajtó

Telephely: 7900 Szigetvár Dózsa Gy. utca 3. (egyben levelezési cím)

Nyilvántartási szám: 50991828

Nyilvántartó: Belügyminisztérium; Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság

Adószám: 67949689-2-22

Képviselő neve: Csima Richárdné

Mobiltelefon: +36209663426 (Nem emelt díjas telefonszám. A hívás díja az adott telefonszolgáltatótól függ.)

Email: vintagedekoracio@gmail.com

 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA, SZERZŐDŐ FELEK

Az adásvételi szerződés Csima Richárdné e.v., mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezései alkalmazandóak.

A vásárló a weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak. Az eladó az ajánlat beérkezését emailben igazolja vissza (első email). Az Eladó emailben küldött visszaigazolásban az ajánlatot elfogadja vagy elutasítja (második email). A rendelés elfogadásához a vevő az oldalon található név, postai cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, számlázási név adatai szükségesek. Ezeket az adatokat eladó kizárólag a megrendelések pontos teljesítése, illetve szükség esetén a kapcsolatfelvétel érdekében kezeli, melyről bővebb információt az Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz. Amennyiben a vevő az adatokat hiányosan vagy hamisan tölti ki, a szerződés nem jön létre. Pontatlan kitöltés esetében az eladó megkísérli felvenni a kapcsolatot a vevővel az általa megadott elérhetőségeken és felhívja a helyes adatok szolgáltatására. Vevő sikeres adatszolgáltatása esetén az adatokat az eladó saját rendszerében rögzíti. Sikertelen kapcsolatfelvétel esetén a szerződés nem jön létre.

A szerződés tárgyát a www.vintagedekoracio.com internetes áruházban található és a vevő által kosárba helyezett árucikkek képezik. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit a vevő az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.  A termékek adatai, leírása és egyéb jellemzői a lehető legpontosabb módon kerülnek feltüntetésre, azonban az eladó nem vonható felelősségre abban az esetben, ha az adott termék leírása nem, vagy nem teljes mértékben tükrözi a valóságot.

Az adásvételi szerződés az eladó és a vásárló között a weboldalon megjelenített termékek adásvétele tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az eladó és a vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat a szolgáltató nem iktatja.

A VÁSÁRLÁS MENETE, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A „termékeink” fülre kattintva az oldal megnyitja a webáruházban található összes termékkategóriát. A termékkategória kiválasztása után az oldal az adott termékkategória valamennyi termékét megjeleníti. A képre kattintva a termék adatlapja nyílik meg. Az adatlapon az eladó minden egyes eladásra kínált áru tekintetében tájékoztatást nyújt annak lényeges tulajdonságairól. A termék képe alatt található a termék kategóriája, valamint egységára.

A kosárba a vevő azokat a termékeket helyezi, amelyeket meg kíván vásárolni. A termékek kosárba helyezése semmilyen kötelezettséget nem jelent sem a vevő, sem az eladó részére. A későbbiek során a kosárba helyezett termékeket a vevő törölheti, a kosár tartalmát módosíthatja, illetve újabb termékeket helyezhet bele a vásárlás véglegesítése előtt.

A vásárláshoz a megvásárolni kívánt darabszám megadása szükséges. A képernyő jobb felső sarkában a kosár tartalma nézetre kattintva a kosár aktív tartalma látható a termékekkel. Amennyiben a vevő további termékeket kíván kosarához adni, a felső sávban található „Termékeink” gombra, vagy a vásárlás folytatása gombra kattintva visszajuthat a webáruházba.

A kosár tartalma nézetben a vevőnek lehetősége van az egyes termékekre vonatkozó, megvásárolni kívánt darabszám módosítására. Az adott termék a kép bal oldalán található „X”-re kattintva eltávolítható a kosárból. A megrendelés elküldéséhez a vevő köteles házhozszállítási módot választani, majd a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva számlázási és szállítási adatait a valóságnak megfelelően kitölteni. A vevő főszabály szerint regisztráció nélkül vásárol, azonban a „Fiók létrehozása?” gombra kattintva lehetősége nyílik arra, hogy a weboldalon a vásárláshoz használt adatait eltárolja. Ebben az esetben a rendszer automatikus email üzenetet küld egy automatikusan generált felhasználónévvel, és a jelszó létrehozásához szükséges instrukciókkal. Fiók létrehozása esetén a vevő a későbbiekben a „Fiókom” menüpont alatt megtekintheti rendeléseinek adatait.

A rendelés során az adatok megadásakor a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. A jobb oldalon látható keretben a weboldal a rendelés tartalmát összegzi. Ebben a keretben a vevő kiválaszthatja a szállítás módját, amelynek költsége szintén itt kerül feltüntetésre. A szállítási mód kiválasztását követően a vevő a fizetési módot is kiválaszthatja.

A megrendelés leadása előtt a vevőnek lehetősége van az addig megtett lépések ellenőrzésére, módosítására, a hibásan bevitt adatok törlésére, javítására. A „Rendelés tartalma” felirat alatt látható valamennyi megrendelni kívánt termék, azok egységára, a szállítás módja, annak díja, valamint a fizetési mód. A vevőnek a megrendelés előtti utolsó oldalon van lehetősége a számlázási és szállítási adatainak kitöltésére. Amennyiben a vevő a megadott adatokban hibát tapasztal, úgy ezen az oldalon egyszerűen, a meglévő adatok törlésével és a helyes adatok beírásával javíthatja azokat. Amennyiben adataiban a vevő a megrendelés leadását követően talál hibát, úgy eladó telefonos vagy email elérhetőségén keresztül kérheti annak javítását.

Amennyiben a vevő a kiválasztott terméken egyedi szöveg, felirat vagy egyéb jelzés elhelyezését kéri, úgy ezen kérését a „Rendelés jegyzetek (nem kötelező)” rovatban közölheti az eladóval. Ebben az esetben a termék egyedi megrendelés alapján készül el. Eladó külön felhívja vevő figyelmét, hogy a jelen ÁSZF VII. pontjában foglalt, „az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai” alcímben kifejtettek szerint az elállási jog nem gyakorolható az olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak. Az elállási jog részletszabályait bővebben jelen ÁSZF VII. pontja tartalmazza.

Jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések kifejezett elfogadását követően a vevő a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával tesz ajánlatot az eladónak.

A megrendelés elküldésével a vevő kijelenti, hogy az általa megadott, vásárláshoz szükséges   adatok   a   valóságnak   megfelelnek és   hozzájárul, hogy   azokat   az eladó a megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, felvegye a kapcsolatot a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén.

A megrendelés véglegesítésével a vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ezáltal vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a megrendelés teljesítését az eladó megtagadhatja.

A megrendelés leadása a vevő részéről ajánlattételnek minősül, amelynek az eladóhoz történő megérkezésekor ajánlati kötöttséget eredményez a vevő oldalán. A megrendelés leadása nem eredményezi az eladó és vevő közötti szerződés létrejöttét. A Megrendelés leadása után a vevőhöz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet (első email) a megrendelés rögzítéséről, illetve az ajánlat eladóhoz történő beérkezéséről szól, így tájékoztató jellegű, és nem jelenti a megrendelés eladó általi visszaigazolását. Amennyiben a fenti visszaigazolás a vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Az eladó és vevő közötti szerződés akkor jön létre – akkor válik a vevő által tett ajánlat az eladó által elfogadottá –, amikor a vevő e-mail útján megkapja az eladótól a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást (második email). Az elfogadásról szóló értesítés tartalmazza a megrendelt termék(ek) futárszolgálat részére való átadásáról és a szállítás várható idejéről szóló értesítést is. A termékek feletti tulajdonjog a termék átvételével száll át a vevőre, amennyiben a vevő a termék vételárát hiánytalanul megfizette.

Amennyiben az eladó a megrendelést törli vagy visszautasítja, a szerződés nem jön létre. A megrendelés és annak visszaigazolása (vagy elutasítása) akkor tekintendő az eladóhoz, illetve a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy a vevő által leadott Megrendelést elutasítsa. Eladó elsősorban kiskereskedelmi értékesítést végez, ezért fenntartja a jogot, hogy a megrendelésben szereplő termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Különösen, amennyiben a megrendelt termékek mennyisége meghaladja a háztartásban használatos mennyiséget, valamint, ha a megrendelés időszakos kampány során történik. Erről az eladó a vevőt e-mailben értesíti. Ilyen esetben az eladó a vevő által már kifizetett, azonban az eladó által vissza nem igazolt termékek eladási árát a vevő részére visszatéríti.

Amennyiben eladó gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a weboldalon, az eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ilyen esetben felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő indokolás nélkül elállhat vásárlási szándékától. Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától, vagy a piaci árszintjétől jelentősen eltérő ár, ideértve a feltűnő értékaránytalanság esetét is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árat.

Eladó nem vetette alá magát a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexnek.

FIZETÉSI ÉS SZÁMLÁZÁSI FELTÉTELEK

A weboldalon szereplő termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat.

A vevőnek jogában áll eldönteni, hogy a megrendelés során a weboldalon elérhető fizetési módok közül melyiket választja. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) alkalmazásában nem minősül előlegfizetésnek, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizet, mint a teljesítési időpont.

Az eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát (átutalásos fizetési mód esetén díjbekérőt és számlát) állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő termékekről. A vevő kötelessége a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges valamennyi adat és információ – valóságnak megfelelő módon történő – közlése. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az eladó nem kötelezhető új számla kiállítására. A számlán minden rögzített megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt termék(ek) vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő.

Eladó az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a vevő rendelkezésére. Amennyiben a vevő a vásárlás során, vagy azt megelőzően fiókot hozott létre, a kiállított számla elektronikus formában a vevő fiókjában is elérhető, illetve a számlához tartozó elérési link megküldésre kerül a rendelés során megadott e-mail címre is.

FIZETÉSI MÓDOK

Utánvétes megrendelés esetén a vevő a megrendelt áru kézhezvételekor köteles kifizetni a megrendelés végösszegét a futárnak készpénzben vagy bankkártyával.

Előreutalás esetén az eladó díjbekérőt küld a rendelés leadásakor megadott email címre. A szerződés teljesítése a vevő által a díjbekérőben szereplő összeg banki átutalását követően kezdődik meg. Az átutalás időpontja az eladó bankszámláján történő jóváírás ideje.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A fizetéshez használt bankkártya adatai a kereskedőhöz nem jutnak el. A bankkártyás fizetési szolgáltatást a Barion Payment Zrt., a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló, eladótól teljes mértékben független intézmény nyújtja. A szolgáltaó engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az online fizetési mód (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) választása esetén az eladó nem felel a vevőnél felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely közvetetten a vevő által igénybe vett fizetési mód használatából ered, vagy a vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb felmerülő banki költségek).

Eladó a szolgáltatás ellenértékének visszatérítését az alábbi módokon vállalja:

  • Ha a vevő a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az eladó – online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.
  • Ha a vevő a megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a vevő által az átutaláskor használt, kezdeményező bankszámlára történik, banki átutalás formájában.
  • Ha a vevő a megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, és nem járul hozzá a vételár vevő által megadott bankszámlára történő, banki átutalás formájában történő visszatérítéséhez, a vételár visszatérítése postai úton történik.

 

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Eladó vállalja, hogy a megrendelt terméket – a szerződött, szállítást végző partnerén keresztül a vásárló   által   a   megrendelés   során   megadott szállítási   címre   eljuttatja.

Eladó szerződött partnere a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám:12369410-2-44, a továbbiakban: GLS), valamint a DPD Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em., cégjegyzékszám: 01-09-888141, adószám: 13034283-2-41, a továbbiakban: DPD).

Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja. Az eladó biztosítja a termék megfelelő csomagolását és előzetesen tájékoztatja a vevőt a szállítás költségéről a megrendelés leadásának folyamata során, valamint a weboldal erre szolgáló felületein. Eladó előzetesen tájékoztatja a vevőt a termék(ek) kiszállításának várható időpontjáról, azonban a szállítással kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az eladó, sem a vevő nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

Szállítási költségek:

GLS vagy DPD által történő házhozszállítás esetén

1950, – Ft

GLS Csomagpontra szállítás esetén

1290, – Ft

A futárszolgálat munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között kézbesíti a csomagot.

Szállítási idő:

Nem egyedi megrendelés alapján készülő, raktáron lévő termékek esetén

3 – 5 munkanap

Egyedi megrendelés alapján készülő termék esetén

3 – 7 munkanap


A GLS Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

https://gls-group.com/HU/hu/kontakt/elerhetoseg

Munkanapokon 7:00 – 20:00 érhető el.

Mobil: +36 20 890-0660 (Nem emelt díjas telefonszám. A hívás díja az adott telefonszolgáltatótól függ.)

 

A GLS elérhetősége kárügyintézés esetén

Munkanapokon 8:00-16:30-ig érhető el.

Tel.: (+ 36 29) 88 66 50

E-mail: karugyintezes@gls-hungary.com

 

A DPD Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Hétfőn 7:00-19:00 óráig, keddtől péntekig: 8:00-19:00 óráig érhető el.

Telefon: +36 1 501 6200 (Nem emelt díjas telefonszám. A hívás díja az adott telefonszolgáltatótól függ.)

Email: dpd@dpd.hu

Ügyfélszolgálat címe: 1134 Budapest, Váci út 33., A épület II. emelet

A vevő kötelessége, hogy a futár által átadott dobozt, csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt megvizsgálja. Amennyiben a vevő olyan jellegű sérülést tapasztal a dobozon, amely a benne levő áru károsodására utalhat, köteles a kézbesítővel jegyzőkönyvet felvenni, valamint a csomag átvételét megtagadni. Jegyzőkönyv felvételének hiányában az eladó nem köteles a szolgáltatás ismételt, térítésmentes teljesítésére.

Amennyiben a csomagoláson kívülről csak kisebb sérülések láthatók, az vélhetően nem utal a benne levő termék sérülésére. Sérülésmentes, vagy kisebb sérülésekkel rendelkező csomagolás esetén az átvételt követően a vevő köteles a megrendelt termék(ek) mennyiségi és minőségi megfelelőségét késedelem nélkül ellenőrizni. Ennek keretében a vevő a csomag kibontásával egyidejűleg köteles meggyőződni a termék észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt terméknek, a megrendelt mennyiségnek.

A termékek feletti tulajdonjog a termék átvételével száll át a vevőre, amennyiben a vevő a termék vételárát hiánytalanul megfizette.

 

ELÁLLÁSI JOG; TERMÉKEK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztónak minősülő vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban          rögzítettek szerint.

A fogyasztó, illetve vállalkozás elhatárolása

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § 3. pontja alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így minden olyan természetes személy/magánszemély, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket). (Jelen ÁSZF szerinti, fogyasztónak minősülő vevő a továbbiakban úgy is, mint fogyasztó)

Vállalkozás: a Ptk. 8:1. § 4. pontja alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (jelen esetben az eladó).

Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai

  1. Az elállási jog egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől, több terméknek egy rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől, több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/átvett tételnek vagy darabnak az átvételétől számított 14 naptári napon belül gyakorolható. A fogyasztónak nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerződéstől.
  2. Az elállási jogát a fogyasztó a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ebbe a határidőbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem számít bele. A fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben vagy jelen ÁSZF-ben foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz eladó részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a fogyasztó elállási szándékának.

A vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

  1. A termék visszaküldése: amennyiben a fogyasztó jelezte az eladó felé elállási szándékát, a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül vissza kell küldenie (postára kell adnia/át kell adnia a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek).
  2. A fogyasztó által viselt költségek: a termék visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli.
  3. A fogyasztó felel a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (azaz a termék rendeltetésszerű használatra alkalmasságának megállapításához szükséges használatot) meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, amelyet az eladó részére köteles megtéríteni.
  4. Az eladó által viselt költségek: ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó részére a termék vételárát és a szállítási költséget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten beleegyezett abba, hogy az eladó más fizetési módot alkalmazzon. A visszatérítéssel kapcsolatosan a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Az eladó mindaddig visszatarthatja a vevőnek visszafizetendő összeget (termék vételára és szállítási költség), amíg a terméket a vevő vissza nem küldte/szolgáltatta vagy annak elküldését kétséget kizáróan nem igazolta. Az eladó nem köteles megtéríteni azokat a többletköltségeket, amelyek azért merültek fel, mert a vevő a felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi termékeket/szolgáltatásokat illetően:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó/Kereskedő a teljesítést az Ügyfél/Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó/Kereskedő által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak; [például: egyedi megrendelésre készülő termék, amelyet a Fogyasztó által kért felirattal, szöveggel vagy egyéb jelzéssel láttak el. Amennyiben az eladó terméket a fogyasztó egyedi kérése és megrendelése alapján, személyre szabott szöveggel, mintával vagy egyéb jelzéssel látja el, a vásárlót nem illeti meg az elállási jog a termék elkészítését követően. A termék elkészítésének időpontja az eladó általi, megrendelést visszaigazoló elektronikus üzenet (második email) kiküldésének időpontja. Az üzenet kiküldését megelőzően a vásárlót megilleti az elállás joga.]

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó/Kereskedő által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási jogát.

 

Elállási nyilatkozat-minta:

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Csima Richárdné e.v.
7900 Szigetvár Dózsa Gy. utca 3.

vintagedekoracio@gmail.com

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: …………………………………………………………………………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: ……………………………………………………………………….

Fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………………………………………………….

Fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt: ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság

Vevő az eladó hibás teljesítése esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a vevő a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról a vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eladó adott okot.

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A vevő a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Nem fogyasztónak minősülő vevővel kötött szerződés esetén az elévülési határidő egy év. Használt dolog esetén a határidő egy év.

A teljesítéstől számított egy éven belül a vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a vevő – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ezen szabály a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó. Termékszavatossági igényét a vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, a vintagedekoracio.com weboldalon eladásra kínált termékek esetében eladó gyártónak minősül, így vevő termékszavatossági igényét közvetlenül az eladóval szemben érvényesítheti.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a vevő nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén az eladó a Ptk. alapján jótállásra köteles.

Az eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan vevő nem érvényesíthet, de a jótállásból fakadó jogok a vevőt az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Internetes áruházban az eladó otthoni dekor elemeket, ajándékokat kínál eladásra. A megvásárolt termékek felhasználása a vevő felelőssége. Eladó a nem rendeltetésszerű felhasználásból származó veszteségért vagy kárért nem vonható felelősségre.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el:

https://vintagedekoracio.com/adatkezelesi-tajekoztato/

 

ALKALMAZANDÓ JOG

Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog irányadó. A szerződés nyelve magyar.

 

FOGYASZTÓVÉDELEM, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Békéltető Testület

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben eladó és vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő vevő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető testületek elérhetőségei:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek_elerhetosegei_2

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 938-4764; (70) 938-4765

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu/index.php?id=1317

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 376.

Telefonszáma: (46) 501-090

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1.

Levelezési cím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék; (30) 967-4336

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefonszáma: (20) 373-2570

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: www.jaszbekeltetes.hu;www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekeltetotestulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-012

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kem-bekeltetes.webnode.hu

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap cím: www.bekeltetes-nograd.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Fax száma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (30) 664-2130; (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu; www.veszpremikamara.hu/a-bekelteto-testuletrol

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Holap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online Vitarendezési Platform

A fogyasztói jogvita rendezéséhez a vevő az európai online vitarendezési (OVR) platformot is igénybe veheti. Az Európai Bizottság által működtetett OVR platform célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást. Ha Ön az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él, a platformon megkeresheti, hogy mi lenne a legjobb megoldás fogyasztói problémájára, közvetlenül meg tud állapodni a kereskedővel a problémát orvosló megoldásban, illetve megállapodhatnak abban, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyet.

Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem. Az OVR-platform az EU összes hivatalos nyelvén, valamint izlandi és norvég nyelven érhető el. Az eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során.

Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

Fogyasztóvédelmi hatóság

A vevő (amennyiben fogyasztónak minősül) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatósághoz a fogyasztó abban az esetben fordulhat, amikor valamilyen fogyasztóvédelmi jogsértést tapasztalt a vállalkozás részéről, és a vitás ügyét előzetesen megkísérelte rendezni a vállalkozással.

Nem tartoznak a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, valamint a szerződésszegés és joghatásai megállapításával összefüggő vitás ügyek, amelyek tipikusan kellékszavatossági, jótállási, illetve kártérítési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosak. Az ilyen, egyedi fogyasztói jogviták rendezése érdekében a fogyasztó bírósághoz fordulhat, vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Fogyasztóvédelmi hatóság működéséről bővebb információ az alábbi linken érhető el:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

Vitás kérdések fogyasztónak nem minősülő vevő esetén

Az eladó és a Ptk. szerint vállalkozásnak minősülő vevő között esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kísérlik meg rendezni.

Bírósági igényérvényesítés

A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelését polgári eljárás keretében, bíróság előtt is érvényesíteni a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályai szerint.

PANASZKEZELÉS

A vevő észrevételeit, panaszait Csima Richárdné e.v. elérhetőségein teheti meg:

Postai cím: 7900 Szigetvár Dózsa Gy. u 3

vintagedekoracio@gmail.com

Telefon: +36209663426 (Nem emelt díjas telefonszám. A hívás díja az adott telefonszolgáltatótól függ.)

Panaszbejelentésre szóban és írásban van lehetőség. A szóbeli panaszt az eladó azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb érdemi válaszával egyidejűleg, harminc napon belül megküldi. Írásbeli panasz esetén eladó a beérkezését követő harminc napon belül írásban, érdemben igazolható módon megválaszolja és intézkedik a válasz közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az eladó egyedi azonosítószámmal látja el.

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,  telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig megőrzi, azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A panasz elutasítása esetén az eladó a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.

A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását az eladó mellőzheti.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon.

 

Adatkezelési tájékoztató 2023-12-20 előtt